Informace o zpracování osobních údajů:

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti WOBAU s.r.o., se sídlem Reální 172/2, 702 00,  Moravská – Ostrava, IČ : 28614500 | DIČ : CZ 28614500, právnická osoba zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

–              jméno a příjmení

–              e-mail

–              Informace o Vaší poptávce

  1.   Jméno, příjmení, e-mail a Informace o Vaší poptávce je nutné zpracovat kvůli vyřízení Vaší poptávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu účelu plnění smlouvy.

  1.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje firmy WOBAU s.r.o..

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

–              vzít souhlas kdykoliv zpět ,

–              požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

–              požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

–              vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

–              požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

–              v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.